Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania to dokumenty zawierające informacje o wymaganiach i kryteriach jakie są stosowane w trakcie oceniania z poszczególnych przedmiotów. Są podporządkowane zasadom wewnątrzszolnego oceniania i spójne z podstawą programową w zakresie nauczania danego przedmiotu oraz przyjętym do realizacji programem nauczania.

1. W załącznikach zawarto wymagania edukacyjnyce niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawarto w § 58 pkt 6-9 statutu szkoły podstawowej

3. Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określa § 63 i  § 63a statutu szkoły podstawowej.

4. Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania zawarto w § 59 statutu szkoły podstawowej.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Edukacja wczesnoszkolna

Utworzono dnia 27.12.2019, 22:17

język polski klasa 4

Utworzono dnia 18.01.2021, 10:11

język polski klasa 5

Utworzono dnia 18.01.2021, 10:11

język polski klasa 6

Utworzono dnia 18.01.2021, 10:12

języka polski klasa 7

Utworzono dnia 18.01.2021, 10:12

języka polski klasa 8

Utworzono dnia 18.01.2021, 10:12

Matematyka klasa 4

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:14

Matematyka klasa 5

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:16

Matematyka klasa 6

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:17

Matematyka klasa 7

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:18

Matematyka klasa 8

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:18

Język angielski klasa 1

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:15

Język angielski klasa 2

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:15

Jezyk angielski klasa 3

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:16

Jezyk angielski klasa 5

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:16

Jezyk angielski klasa 6

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:16

Jezyk angielski klasa 7

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:17

Jezyk angielski klasa 8

Utworzono dnia 02.01.2020, 14:17

Przyroda klasa 4

Utworzono dnia 02.01.2020, 10:30

Geografia klasa 5

Utworzono dnia 06.01.2020, 12:14

Geografia klasa 6

Utworzono dnia 06.01.2020, 12:14

Geografia klasa 7

Utworzono dnia 06.01.2020, 12:14

Geografia klasa 8

Utworzono dnia 06.01.2020, 12:14

Biologia klasa 5

Utworzono dnia 02.01.2020, 10:30

Biologia klasa 6

Utworzono dnia 02.01.2020, 10:31

Biologia klasa 7

Utworzono dnia 02.01.2020, 10:31

Biologia klasa 8

Utworzono dnia 02.01.2020, 10:31

Plastyka klasa 4

Utworzono dnia 02.01.2020, 09:54

Plastyka klasa 5,6,7

Utworzono dnia 02.01.2020, 09:54

Muzyka klasa 4

Utworzono dnia 02.01.2020, 09:53

Muzyka klasa 5,6,7

Utworzono dnia 02.01.2020, 09:53

Wychowanie fizyczne klasa 4,5,6,7,8

Utworzono dnia 02.01.2020, 11:57

Fizyka klasa 7

Utworzono dnia 30.12.2019, 13:13

Fizyka klasa 8

Utworzono dnia 30.12.2019, 13:13

Informatyka klasa 4

Utworzono dnia 14.01.2021, 12:18

Informatyka klasa 5

Utworzono dnia 10.09.2021, 14:42

Informatyka klasa 6

Utworzono dnia 30.12.2019, 13:12

Informatyka klasa 7

Utworzono dnia 30.12.2019, 13:12

Informatyka klasa 8

Utworzono dnia 30.12.2019, 13:12

Historia klasa 5

Utworzono dnia 27.12.2019, 23:13

Historia klasa 6

Utworzono dnia 27.12.2019, 22:18

Historia klasa 7

Utworzono dnia 27.12.2019, 23:13

Historia klasa 8

Utworzono dnia 27.12.2019, 23:13

WOS klasa 8

Utworzono dnia 27.12.2019, 23:14

EDB klasa 8

Utworzono dnia 08.01.2020, 11:44

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

WSPÓŁPRACA

Poznaj Polskę

Szkoła bierze udział w projekcie 'Poznaj Polskę" oraz otrzymała dofinansowanie dla 87 uczniów na realizacje zadania.

Już pływam

Szkoła bierze udział w realizowanym przez gminę Wolbrom projekcie w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów "Już pływam"

Szkoła bierze udział w programie "Laboratoria Przyszłości" i otrzymała wspracie finansowe w kwocie 30000 zł

Inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

INNOWACJE