Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie

Historia

POŁOŻENIE I HISTORIA

Łobzów jest starą wsią położoną na terenie gminy Wolbrom w powiecie olkuskim i województwie małopolskim. Wcześniej należał do województwa krakowskiego, potem katowickiego. Geograficznie gmina leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w paśmie jurajskim. Stąd ukształtowanie terenu cechują duże różnice wysokości i urozmaicony krajobraz. Położona na północ od Wolbromia miejscowość liczy ponad 1000 mieszkańców i 330 gospodarstwa. Obejmuje obszar 870 ha. Ta rozbudowana wieś posiada następujące przysiółki: Starą Wieś, Kolonię II, III, IV i V, Zaogrodzie, Kolonię Kąpielską, a także „Rozdartą Wronę” i „Mamlochy”. Nazwy te są zwyczajowe i funkcjonują  od 1934 r. Z Łobzowa wypływa rzeczka Centara, którą zasila Zalew Wolbromski.
Przy drodze w kierunku Wolbromia znajduje się interesująca kapliczka. Wieś powstała przed rokiem 1331 z nadania przez Władysława Łokietka, zezwalającego dzierżawcom królewskiej wsi Dłużec na założenie miast i wsi na terenie królewskiego lasu rozpościerającego się między Dłużcem, Gołaczewami, Pilicą i Wierzchowiskiem.Dzieje wsi Łobzów nierozerwalnie związane są z historią Wolbromia. Łobzów wchodził w skład klucza dzierżawnego Wolbrom. Należał też, tak jak i obecnie, do parafii św. Katarzyny w Wolbromiu.

OŚWIATA

Szkoła w Łobzowie jako samodzielna jednostka istniała przed rokiem 1915 (z tego roku pochodzą najstarsze zachowane Metryki Szkolne i Katalogi Klasyfikacyjne). Przed 1918 rokiem była to jedyna szkoła na terenie późniejszej gminy Dłużec i uczęszczać do niej mogły tylko dzieci ze wsi Łobzów. Szkoła była mieszana, jednoklasowa. Mieściła się w specjalnie wybudowanym w tym celu budynku, w którym było również mieszkanie nauczyciela. Przez wiele lat był nim pan Franciszek Szostek

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO

W ŁOBZOWIE

Obecny budynek szkoły został oddany do użytku w 1960 roku. Jego budowa trwała 4 lata, chociaż decyzję o budowie nowej szkoły podjęto już w 1949 r. i wtedy wmurowano kamień węgielny. Niestety, sama realizacja projektu musiała poczekać aż do 1956 r. W budowie szkoły czynnie brali udział mieszkańcy wsi. Większość prac ziemnych i tych, które nie wymagały kwalifikacji, wykonali sami. W roku 1969 nadano szkole imię Oddziału Armii Ludowej Bartosza Głowackiego. Nazwa ta nawiązywała do działającego w czasach okupacji hitlerowskiej na naszych terenach oddziału partyzanckiego, noszącego imię historycznego bohatera spod Racławic, Bartosza Głowackiego. W 2018 r. zmieniono nazwę szkoły podstawowej na: Szkoła Podstawowa imienia Bartosza Głowackiego.

W początkowym okresie istnienia tej placówki była ona siedmioklasowa. Od roku szkolnego 1966/67 do 1998/99 była już ośmioklasowa. W roku szkolnym 1999/2000, po wprowadzeniu ostatniej reformy edukacji, stała się sześcioklasową szkołą podstawową. Od roku szkolnego 2000/2001, po zlikwidowaniu przedszkola, mieści się oddział przedszkolny. 1 września 2015 r. z powrotem powołano do życia przedszkole publiczne, a tym samym szkołę podstawową i przedszkole publiczne połączono w jeden zespół; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, murowany. Jest w nim 7 sal lekcyjnych, sala przedszkolna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, kuchnia, jadalnia, filia biblioteki Miejskiej z Wolbromia z czytelnią i szatnie. Obok szkoły są boiska: do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do kometki, a także plac zabaw z huśtawkami dla młodszych dzieci. W szkole, oprócz zajęć dydaktycznych, organizowane są różne uroczystości i imprezy dla dzieci.

Najważniejsze z nich to: inauguracja nowego roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, jasełka, zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Papieski, Dzień Świętego Patryka, Święto uchwalenia konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Sportu, uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych i konkursach organizowanych na terenie gminy i powiatu oraz ogólnopolskich, m. in. „Mały Mistrz Matematyki”, „Kaktus Ortograficzny”, „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego”, „Omnibus – Wiem Wszystko”, „Małopolski Konkurs Humanistyczny”, „Małopolski Konkurs Matematyczny”, „Małopolski Konkurs Przyrodniczy”, „Konkurs Biblijny”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, Gminny Konkurs Języka Angielskiego, Gminny Konkurs Informatyczny  oraz organizowanych na terenie szkoły. Uczniowie osiągają w nich wysokie wyniki.

W szkole realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską, np.: „Już pływam”, "Jeżdżę z głową",  „Laboratoria Przyszłosci", „Dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach indywidualizacji nauczania w klasach I-III -zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze i zajęcia gimnastyki korekcyjnej”, a także programy promujące zdrowy sposób odżywiania: dawniej „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” a obecnie "Program dla szkół."

Dla uczniów organizowane są wycieczki krajoznawcze i edukacyjne z programu "Poznaj Polske", wyjazdy do domu kultury i teatru, „zielone szkoły”.

W szkole działa samorząd uczniowski, wybierany na początku każdego roku szkolnego. Członkowie samorządu aktywnie udzielają się na terenie szkoły, organizują różne imprezy, akcje i dyskoteki. Po lekcjach uczniowie mogą brać udział w zajęciach SKS-u oraz różnych kół zainteresowań (plastycznego, komputerowego, przyrodniczego, językowego). Wielu z nich należy także do Teatrzyku Dziecięcego oraz Zespołu Regionalnego „Łobzowianie” działających przy Świetlicy Gminnej w Łobzowie. Chłopcy mają możliwość treningów w Klubie Sportowym „Jura Łobzów”. Uczniowie naszej szkoły należą również do Młodzieżowej Drużyny OSP

Obecnie w szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli, z czego 11 to nauczyciele dyplomowani, 3 – mianowany, 5 początkujący. W pełnym wymiarze godzin pracuje 13 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest Daniel Malinowski.

Kultura 

Łobzów był jedną z nielicznych wsi na terenie dawnej gminy Dłużec, w których po 1921 r. wybudowano domy ludowe połączone z remizami. Budynki te były przeznaczone na cele szkolnictwa, a tylko w Łobzowie zarezerwowana została jedna sala, na której wybudowano małą scenę. Odbywały się tam spotkania z mieszkańcami, często połączone z odczytami, a pod kierunkiem kierownika szkoły Franciszka Szostka zorganizowano jedyne w gminie amatorskie kółko teatralne. Działało ono, choć niezbyt regularnie, do 1939 r.

Działalność domu ludowego została wznowiona po II wojnie światowej, gdy powstała świetlica gminna; miało to miejsce w latach pięćdziesiątych. Gdy w roku 1960 oddano do użytku nową szkołę, cała góra budynku została przeznaczona na działalność świetlicy. Świetlica była miejscem spotkań młodzieży, głównie zrzeszonej najpierw w ZMP, potem w ZMW, ale także niezorganizowanej. Opiekę nad świetlicą sprawował wówczas Powiatowy Dom Kultury w Olkuszu, a sama Świetlica oraz pracownik zwany „świetlicowym”, utrzymywani z budżetu Gromadzkiej Rady Narodowej w Łobzowie. Odbywały się tu wówczas różne zebrania, odczyty, zabawy, a kino objazdowe wyświetlało filmy fabularne. Istniał także zespół taneczny i teatr amatorski.

Po likwidacji powiatów w roku 1975 świetlica przeszła na utrzymanie Gminy w Wolbromiu, a następnie stała się filią Domu Kultury w Wolbromiu. Obecnie świetlica nosi nazwę Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie. Jest to kompleksowo zmodernizowany i rozbudowany budynek w którym swoja siedziebę ma również OSP Łobzów. Zarząd nad Centrum Turystyki i Rekreacji pełni dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

WSPÓŁPRACA

Poznaj Polskę

Szkoła bierze udział w projekcie 'Poznaj Polskę" oraz otrzymała dofinansowanie dla 87 uczniów na realizacje zadania.

Już pływam

Szkoła bierze udział w realizowanym przez gminę Wolbrom projekcie w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów "Już pływam"

Szkoła bierze udział w programie "Laboratoria Przyszłości" i otrzymała wspracie finansowe w kwocie 30000 zł

Inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

INNOWACJE