Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie

Informacja o działalności przedszkola od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r.

Utworzono dnia 26.03.2021

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnych obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, przedszkole i oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie będą zamknięte od 29 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku.(realizowane będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)
Przedszkole zapewni opiekę dla dzieci osób które:

a) są zatrudnieni wpodmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wrozumieniu art.6 pk t5 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, októrych mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni wjednostkach systemu oświaty, októrych mowa wart.2 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora o objęcie dziecka opieką (w jakich dniach i godzinach). Wniosek można złożyć również poprzez dziennik VULCAN lub przesłać na e-mal szkolny.
Uruchomienie kuchni (żywienia) uzależnione będzie od liczby dzieci.

O wszelkich istotnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Daniel Malinowski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

WSPÓŁPRACA

INNOWACJE

 

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej

 

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”