Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie

Sala gimnastyczna - historia

HISTORIA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W ŁOBZOWIE

 W 2022r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobzowie została odebrana i przekazana do użytku nowa pełnowymiarowa  sala gimnastyczna. Nowa inwestycja, była bardzo potrzebna i oczekiwana przez środowisko uczniowskie.  

Pomysł budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobzowie, pojawił się kilka lat wcześniej a dokładnie w 2017roku. Rok później gotowy był już projekt inwestycji, w którym zakres robót obejmował: budowę sali gimnastycznej i łącznika wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, elektryczną oraz modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej (przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego) i powierzchniami utwardzonymi (ciągami pieszymi), przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej wraz z rozbudową
o miejsca parkingowe. Jednak ze względu na brak odpowiednio dużych środków finansowych nie został on od razu zrealizowany. Potrzeby i aspiracje środowiska uczniów, nauczycieli, jak również władz gminnych spowodowały, że od samego początku bardzo mocno wspierali działania, aby inwestycja ta została rozpoczęta. Dodatkowo okolicznością sprzyjającą realizacji tej inwestycji była możliwość pozyskania dofinansowania  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019”, które udało się otrzymać..  Ww. program dofinansowuje m.in. zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego.

Po zabezpieczeniu środków finansowych przez Gminę Wolbrom oraz otrzymaniu dofinansowania z ww. programu, zostały wszczęte prace związane z wyłonieniem wykonawcy budowy sali sportowej. W dniu 07 maja 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę szkolnej sali sportowej przy ZSP w Łobzowie. Wyniki przetargu zostały ogłoszone w dniu 10 września 2020 r., najkorzystniejszą ofertę budowy ali sportowej złożył Zakład Usługowo Sprzętowy mgr inż. Mirosław Basoń ze Skały. W dniu 12 października 2020 r.  została podpisana umowa z ww. wykonawcą.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w dniu 14 października 2020 r. i trwały do 29 kwietnia 2022r.
W trakcie ich realizacji powstał obiekt sportowy o powierzchni zabudowy 762 m2 i kubaturze 6750 m3, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zasadniczą częścią inwestycji jest:
- sala sportowa, do gier zespołowych, w której znajdą się boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz do piłki nożnej.

Ponadto w budynku wykonano:

- pokój nauczyciela wychowania fizycznego,

- magazyn sprzętu sportowego,

- pomieszczenie pierwszej pomocy,

- pomieszczenie techn. – wentylatornia,

- pomieszczenie techn. – kotłownia,

- pomieszczenie techn. - porządkowe z punktem wodnym,

- toaleta ogólnodostępna,

- szatnia damska,

- sanitariat damski,

- sanitariat dla osób niepełnosprawnych,

- sanitariat męski,

- szatnia męska,

- korytarz.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 131 000 zł, w tym dofinansowanie 1 032 210 zł. 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

WSPÓŁPRACA

Poznaj Polskę

Szkoła bierze udział w projekcie 'Poznaj Polskę" oraz otrzymała dofinansowanie dla 87 uczniów na realizacje zadania.

Już pływam

Szkoła bierze udział w realizowanym przez gminę Wolbrom projekcie w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów "Już pływam"

Szkoła bierze udział w programie "Laboratoria Przyszłości" i otrzymała wspracie finansowe w kwocie 30000 zł

Inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

INNOWACJE