Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.zsplobzow.wolbrom.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsplobzow.wolbrom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Sikora.
 • E-mail: jsikora@zsplobzow.wolbrom.pl
 • Telefon: 326441060

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie
 • Adres: Łobzów 220, 32-340 Wolbrom
 • E-mail: splobzow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 32-6441060

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkolnego prowadzi 5 wejść (1 od strony południowej, 3 od strony wschodniej i 1 od strony zachodniej). Do pięciu wejść prowadzą schody.  Wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej (strona wschodnia) posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma zamontowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia sali gimnastycznej. Dla osób na wózku inwalidzkim jest możliwość przemieszczania się miedzy salą gimnastyczną a pozostałą częścią budynku szkolnego ustanowioną na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku szkolnym (części sali gimnastycznej) są toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

WSPÓŁPRACA

Poznaj Polskę

Szkoła bierze udział w projekcie 'Poznaj Polskę" oraz otrzymała dofinansowanie dla 87 uczniów na realizacje zadania.

Już pływam

Szkoła bierze udział w realizowanym przez gminę Wolbrom projekcie w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów "Już pływam"

Szkoła bierze udział w programie "Laboratoria Przyszłości" i otrzymała wspracie finansowe w kwocie 30000 zł

Inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

INNOWACJE